Pradžia / Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygos

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo "www.ciakimba.lt" taisyklės

Visos prekės, parduodamos ciakimba.lt, fiziškai yra mūsų sandėlyje ir parduotuvėse, todėl prekės visada bus pristatytos laiku!*

*Jei prekes užsakysite iki tos pačios darbo dienos 13 valandos, prekes gausite jau kitą darbo dieną, jei po 13-os valandos – siuntinys bus pristatytas dar kitą darbo dieną. Informaciją su siuntos sekimo kodu ir pristatymo terminu atsiųsime į nurodytą elektroninį paštą.

Užsakymai telefonu priimami darbo dienomis nuo 9:00 iki 13:00 val.


Nemokamas pristatymas:

  • Apmokėjimas bankiniu pavedimu: Perkant prekių už 50 EUR ir daugiau, bus pritaikomas nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje (išskyrus Neringos teritoriją). Būtina pasirinkti pristatymo punktą: "Atsiimsite patys" (kurią parduotuvę pažymėsit nesvarbu), tačiau adresą nurodyti savo, šiuo adresu išsiųsim prekę/es, priešingu atveju pristatymas bus mokamas.
  • Kurjeriui grynais: Norint apmokėti kurjeriui grynais, pasirinkit pristatymo punktą: "Apmokėjimas grynais kurjeriui atvykus (€2.99 transportas) + (€1.50 apmokėjimas grynais)". Transporto kaina (€2.99) bus išminusuota pristatymo metu (kurjeriui nurodysim paimti €2.99 mažiau). Faktūros galutinė suma turi būti 54.49 EUR arba daugiau norint nemokamo pristatymo su apmokėjimu grynais kurjeriui galimybe (Jei faktūros suma 54.49 EUR kurjeriui nurodom paimti grynais 54.49 - 2.99 =51.5 EUR (1.5 EUR - apmokėjimas grynais)).
  • Pristatymas į Kuršių Neriją Venipak kurjeriu – 45 EUR arba atsiimimas „PayPost“ (Lietuvos paštas) skyriuje, kaina priklauso nuo siuntos dydžio ir svorio ( nuo 2 eur iki 8 eur).

                       Kilus klausimams prašome susisiekti +370 620 63669, pardavimai@ciakimba.lt, skype arba facebook.

Kaip pasirinkti nemokamą pristatymą apmokant bankiniu pavedimu (spausti ant nuotraukos, kad padidinti):

1    2    3


1. Naudojami terminai

Pirkėjas - juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, t.y. veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, t. y. suėjus 18 m., kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą; taip pat visų šių išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

Pardavėjas - internetinis prekybos centras "www.ciakimba.lt".

Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas.

Taisyklės - prekių pirkimo – pardavimo "www.ciakimba.lt" taisyklės.

"www.ciakimba" – internetinis prekybos centras.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Šios Taisyklės Pirkėjui ir Pardavėjui yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių prekyba "ciakimba.lt" susijusios taisyklių nuostatos.

2.2 Pirkėjas kiekvieną kartą pirkdamas prekes " ciakimba.lt " patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis. (Patvirtindamas užsakymą “sutinku ir esu susipažinęs su internetinio prekybos centro " ciakimba.lt " taisyklėmis“).Susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su pirkimo sąlygomis susipažinau ir sutinku"  ir su jomis sutinku.

2.3 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuotas "www.ciakimba.lt" puslapyje.


2.4 " www.ciakimba.lt " prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ciakimba.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu pardavimai@ciakimba.lt.

3.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ciakibma.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės www.ciakimba.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angl. cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.ciakimba.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui, Pirkėjo filtrų pasirinkimų saugojimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.ciakimba.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.6. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės www.ciakimba.lt teikiamomis paslaugomis.

3.7. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenų apsauga ir kuri yra užregistruojama " www.ciakimba.lt ", taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.

4. Sutarties sudarymas

4.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

4.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma " www.ciakimba.lt " duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes " www.ciakimba.lt " pagal šias Taisykles ir " www.ciakimba.lt " nustatyta tvarka

5.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su " www.ciakimba.lt ", pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (registruotu laišku ar faksu, elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl kitų prekių, kurių trūkumų šalinimą, prekių keitimą, grąžinamą reglamentuoja ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.58-2105) patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse.

5.3 Taisyklių 5.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepraradusi prekinės išvaizdos bei iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.4 Jeigu Pirkėjas pasinaudojo teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą pilnai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir Pirkėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų Pirkėjui.

5.5 Kilus nesutarimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės, Pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

6.Pirkėjo įsipareigojimai

6.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4 Pirkėjas, naudodamasis " www.ciakimba.lt ", įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų " www.ciakimba.lt " ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo teisės

7.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti " www.ciakimba.lt " darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis " www.ciakimba.lt " arba išskirtiniais atvejais ir panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.2 Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visai nutraukti " www.ciakimba.lt "  veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1, punkte numatyta apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per tris darbo dienas.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir " www.ciakimba.lt " nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis " www.ciakimba.lt " teikiamomis paslaugomis.

8.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą " www.ciakimba.lt " registracijos formoje.


8.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

8.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. Prekių kainos, prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1 Prekių kainos " www.ciakimba.lt " ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.


9.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

9.2.1  Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į " www.ciakimba.lt " nurodytą banko sąskaitą.

9.2.2  Apmokėjimas nuvykus į artimiausią pinigų pervedimo skyrių  (pinigų pavedimas Lietuvos paštu ir bankų filialais - atsispausdinus suformuotą sąskaitą faktūrą).

9.2.3  Banko pavedimas turi būti atliktas per 24 val.(darbo dienomis) nuo užsakymo atlikimo arba sąskaitos faktūros gavimo, antraip negalėsime užtikrinti perkamų prekių pristatymo.

9.2.4 Atlieką apmokėjima www.paysera.lt sistemos pagalba, automatiškai suformuotų ruošiniu

10. Prekių pristatymas

10.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą ir laiką.

10.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.3 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal prekių aprašymuose nurodytus terminus. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.6 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10.7 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

10.8 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 5.2 punktu, atsisako pirkimo - pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis transportavimo kompanijos išrašyta sąskaita. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1 Kiekvienos " www.ciakimba.lt " parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad " www.ciakimba.lt " esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3 Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, todėl kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į įgaliotą suteikti garantinį aptarnavimą serviso centrą, nurodytą garantiniame talone.

11.4 Spalva gali nesutapti su pavaizduota nuotraukoje

12. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

12.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

12.2 Taisyklių 12.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 5.2 punkte numatyta tvarka.

12.3 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

12.4 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.4.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

12.4.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

12.4.3 Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

12.4 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

12.4.5 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

12.5 Jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ir sąlygų, Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių arba pareikalauti Pirkėjo atlyginti Pardavėjui padarytus nuostolius pagal Pardavėjo pateiktą prekių apžiūros aktą.

12.6 Jei kokybiška prekė grąžinama pirkėjo iniciatyva, siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.

13. Šalių atsakomybė

13.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis " www.ciakimba.lt ".

13.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei  " www.ciakimba.lt " teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5 Jei " www.ciakimba.lt " yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6 Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Šalių apsikeitimas informacija

14.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia " www.ciakimba.lt " skyriuje “Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

16. Prekių pristatymo kaina, vieta ir terminai

16.1 Prekių pristatymo kaina - 2,99 EUR (pakuotės svoris ir matmenys nesvarbus). Pristatymas į Kuršių Neriją Venipak kurjeriu – 45 EUR arba atsiimimas „PayPost“ (Lietuvos paštas) skyriuje, kaina priklauso nuo siuntos dydžio ir svorio ( nuo 2 eur iki 8 eur).

16.1.1 Apmokant kurjeriui grynais skaičiuojamas papildomas mokestis - 1,50 EUR

16.2 Prekės pristatomos užsakovo nurodytu adresu

16.3 Prekės pristatymo laikas:

Krovinių užsakymo laikas iki 13:00 h darbo dienomis

Pristatymas yra vykdomas sekančią darbo dieną laikotarpyje nuo 8:00 h iki 17:00 h (Venipak Lietuva informuoja sms žinute apie Jūsų siuntos pristatymo laiką, o atvykus į vietą susisiekia telefonu)

16.4 Prekes pristato UAB Venipak Lietuva http://www.venipak.lt/

16.5 Prekės atsiėmimas parduotuvėje Atsiėmimas parduotuvėje nieko nekainuoja. Atsiimant prekes reikia žinoti kontaktinę informaciją, kuri buvo pateikta pildant užsakymą, detaliau informuosim susisiekus

16.6 Prėkės atsiėmimo laikas informuosime telefonu, kada atsiimti